https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

http://u5ra1x.typaint.com

http://ygicks.herb6.com

http://xwyc65.buzzfiol.com

http://xv1g0y.289ad.com

http://bo1fdf.ukdndb.com

http://pslcfh.ichelpu.com

http://jrjhkx.cdlinghang.com

http://guw6fm.adi-xz.com.cn

http://hkrb1y.thealtrove.com

http://psaj5w.lotustlv.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

中国发表白皮书 详解中美经贸摩擦热点问题

2018-10-23 22:34 来源:中国新闻网 参与互动 

奇迹sf最新发布网 实际体验中,如果光线条件好,直接识别面部解锁速度很快,但要切换虹膜的话用时会稍长一点点。

视频:中国发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书  来源:中国新闻网

 (经济观察)中国发表白皮书 详解中美经贸摩擦热点问题

 中新社北京9月24日电 题:中国发表白皮书 详解中美经贸摩擦热点问题

 中新社记者 周锐

 中国官方24日发表白皮书,充分评估了中美双方在经贸往来中的得失,分析了中美经贸摩擦升级的原因和影响,全面系统阐明了中国在中美经贸摩擦上的立场、观点,强调合作是处理中美经贸摩擦的唯一正确选择。

 中美经贸美国吃亏?——净收益美国占优

 中美经贸往来,美国真的吃亏了么?白皮书指出,当前,双边经贸关系内涵早已超出货物贸易,服务贸易和本国企业在对方国家分支机构的本地销售额也应考虑进来。综合考虑这些因素,可以发现中美双方经贸往来获益大致平衡,而且美方净收益占优。

 即便是只考虑货物贸易,“美国吃亏论”也站不住脚。

 首先是总量高估。白皮书介绍说,经中美两国商务部相关专家组成的统计工作组测算,美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估20%左右。

 其次是结构误导。如2016年,中国对美顺差额为2507亿美元;但贸易增加值角度核算,中国对美贸易顺差为1394亿美元,较总值方法减少44.4%。

 第三是忽略背后利益。白皮书指出,美国印制一张百元美钞的成本不过区区几美分,但其他国家为获得这张美钞必须提供价值相当于100美元的实实在在的商品和服务。而且,美元作为主要国际货币客观上需要承担为国际贸易提供清偿能力的职能,美国通过逆差不断输出美元。

 中国不公平贸易?——指责脱离国际规则

 对于中国遭遇的“不公平关税”“补贴政策”等方面的指责,今天发布的白皮书强调,美国所谓的“公平”,不是基于国际规则这一客观标准,而是美国利益这一主观因素。

 比如美国强调的“公平贸易”要求各国在每个具体产品的关税水平和每个具体行业的市场准入上都与美国完全一致,寻求绝对对等。

 白皮书认为,这一所谓的公平要求,恰恰与世贸组织考虑到各成员国发展阶段的互惠互利原则相违背。除此以外,美国对中国补贴政策的指责,同样存在脱离世贸组织规则的问题。

 对于技术转让方面的指责,白皮书也指出,美国把完全基于商业利益的企业自愿的交易活动歪曲为强制技术转让,是对契约精神的背弃。

 摩擦升级谁受影响?——波及全球经济影响美国利益

 中美经贸摩擦缘何升级?白皮书指出,虽然中国同美国开展多轮对话磋商,提出务实解决方案。然而美国出尔反尔、不断发难,导致中美经贸摩擦在短时间内持续升级。

 摩擦升级的影响有多大?白皮书认为,美国政府采取的一系列极端贸易保护措施,破坏了国际经济秩序,冲击了全球价值链和国际分工体系,干扰了市场预期,引发国际金融和大宗商品市场剧烈震荡,成为全球经济复苏的最大不确定因素和风险源。

 美国会成为摩擦的赢家?白皮书指出,美国政府单方面挑起贸易战也会损害美国自身利益。如贸易保护会提高美国制造业成本,影响美国就业;同时导致美国国内物价上升,消费者福利受损。

 白皮书强调,长期进口中国物美价廉的消费品是美国通胀率保持低位的重要因素之一,并引述美中贸易全国委员会和牛津研究院联合研究估算数据称,2015年,来自中国物美价廉的商品降低了美国消费物价水平1至1.5个百分点。

 中国如何应对摩擦升级?——不愿打不怕打

 中国会屈服于美方的极限施压么?白皮书强调,对于贸易战,中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。中国有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战。任何外部因素都不可能阻止中国发展壮大。同时,将对受经贸摩擦影响较大的企业和行业给予必要帮助。

 中国是否关上了谈判大门?白皮书表示,中国谈判的大门一直敞开,但谈判必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提,不能在关税大棒的威胁下进行,不能以牺牲中国发展权为代价。

 未来中国打算怎么办?白皮书指出,中国一方面将修好内功,坚定深化改革扩大开放、坚定保护产权和知识产权、坚定保护外商在华合法权益;另一方面,将坚定维护并推动改革完善多边贸易体制、坚定促进与其他发达国家和广大发展中国家的互利共赢合作。

 对于美国,白皮书指出,中国相信,美国的成熟政治家最终能够回归理性,客观全面认识中美经贸关系,及时纠正不当行为,使中美经贸摩擦的处理回到正确轨道上来。

 正如《人民日报》评论员文章所指出的,对中美两国来说,合作是处理中美经贸摩擦唯一正确选择。(完)

【编辑:刘羡】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

仁化县 二道关村 王府仓胡同社区 将军路 浙江诸暨市璜山镇
南码头路街道 玻璃厂 桑园镇 东莱街道 石狮市南环路风炉山
爱心早餐加盟 早餐加盟店 陕西早点加盟 早点快餐加盟 品牌早餐店加盟
品牌早餐加盟 早点豆浆加盟 清真早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早点加盟网
杨国福麻辣烫加盟 北京特色早点加盟 我想加盟早点 早点来加盟 范征早餐加盟
春光早点工程加盟 双合成早餐加盟 东北早餐加盟 我想加盟早点 广式早餐加盟