https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

http://nrjbjm.ahrixin.com

http://pw1d0q.iphacts.com

http://fi1mu5.drexpo.cn

http://hadd6b.appsti.com

http://ewzksv.862coffee.com

http://qywbzn.ahrixin.com

http://sbsa1s.289report.com

http://hucai0.2agarage.com

http://50o49d.fslehong.com

http://h6f0em.xiangyuncn.com

当前位置: 深圳新闻网首页>行业资讯频道>时尚>

记者直击:工商抽检遭遇不配合 无印良品想瞒什么

条评论立即评论

记者直击:工商抽检遭遇不配合 无印良品想瞒什么

分享
人工智能朗读:

北京市工商局海淀分局近日委托检测机构对无印良品(巴沟华联店)销售的商品质量开展抽样检测工作,但并未获得无印良品工作人员积极配合。

传奇sf发布 两个月后,灵寿县公安局抓获部分犯罪分子。

北京市工商局海淀分局近日委托检测机构对无印良品(巴沟华联店)销售的商品质量开展抽样检测工作,但并未获得无印良品工作人员积极配合。

前期,北京市工商局组织的流通领域商品质量日常监测工作中,对无印良品销售木制家具开展监测,结果遭到各种不配合。

9月21日,北京市工商局海淀分局根据北京市工商局日常监测工作计划,依照《流通领域商品质量抽查检验办法》的规定,委托北京市产品质量监督检验院对无印良品巴沟华联店销售的木制家具开展流通领域商品质量抽检。

记者抵达现场后获悉,刚刚执法人员并未获得无印良品方面的同意。北京市产品质量监督检验院工作人员告诉记者,面对抽检,商家存在抵触心理,而这样的情况并不多见。随后,执法人员将再次尝试进行抽检。面对媒体和随后增援的执法人员,无印良品是否会接受抽检呢?

记者跟随执法人员进店,执法人员向该店店长出示行政执法证和抽检通知书,表明来意。这回无印良品店长才将执法人员带到家具区,执法人员此时仅看到一件前期被监测的木制家具,其他被监测商品并未在现场摆放。

对此,该店长解释称:“选购该商品的消费者不多,因此没上该商品。”而执法人员要求调货,被拒。

随后,执法人员依职权要求到柜台检查与被抽检商品相关的票证账簿、货源、数量、存货地点、存货量、销售量等信息,遭到当事人拒绝。

在执法人员坚持下,该店店长同意在其内部商品系统内查询被抽检商品信息。但执法人员看到,此时系统后台无信息登记。

按照要求,经营者店内商品和销售记录均应在其系统后台有所体现。而记者在现场看到,执法人员到售卖现场拿出其他待售化妆品、衣物等商品进行比对查询时,同样发现均无相关信息登记。

随后,执法人员要求该无印良品所在的华联超市相关负责人到现场情况说明。她表示,无印良品店后台信息为何被删除,华联超市方面也不了解情况,希望无印良品方面积极配合工商部门执法。

执法人员随后进行现场情况记录。记者看到,此时无印良品店长一直接打电话,并拒绝回应任何问题。

执法人员告诉记者,当事人上述行为已明显违反产品质量法第十六条的规定,已构成拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的违法行为。

最终,依据产品质量法相关规定,工商部门责令当事人改正上述行为。

无印良品是一个日本杂货品牌,产品类别以日常用品为主。目前,该品牌在中国有门店约200家,受到许多消费者青睐。(冯松龄)

[责任编辑:方之颖]
古城街道 关前埠 仙人洞 黄堤镇 袁耿村村委会
棉山 宝泉山镇 如苏 大树镇 石狮市种子公司
书店加盟 卖早点加盟 早餐馅饼加盟 早餐包子加盟 江西早点加盟
早点加盟店有哪些l 河南早点加盟 特许加盟 早点快餐店加盟 早餐馅饼加盟
娘家早餐加盟 春光早点工程加盟 早餐面馆加盟 全球加盟网 我想加盟早点
品牌早餐加盟 健康早点加盟 特色早点加盟店排行榜 早点加盟连锁 娘家早餐加盟