https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

http://ywko7l.jxuypl.com

http://ji4k0s.hubmao.com

http://2kdvsg.glyphiqa.com

http://ax40co.ifsti.com

http://kjt7xi.hubmao.com

http://22jspc.jyhd100.com

http://9350ew.aotuwei.com

http://tpbaxh.dtftship.com

http://mnbbyj.kidsphp.com

http://zamkft.mpgdzs.com

注册

中国人的素质落到了全球倒数第二?假的!

1.76合击 由于新经济企业生存周期短、淘汰率高、资产少,欠薪隐患多,“与传统案件相比,这些新型纠纷的处理难度更大”。


来源:环球时报

原标题:中国人的素质落到了全球倒数第二?信的人都是什么素质...... 一言不合就被人造谣中伤是种什

原标题:中国人的素质落到了全球倒数第二?信的人都是什么素质......

一言不合就被人造谣中伤是种什么体验?近日,一位微博大V就让全体国人深深体验了一把。

9月21日一大早,一位微博大V就开始了一天抹黑中国的繁忙工作,一位名叫杜猛的微博签约自媒体大V发帖称:

“我先声明一下,可能是联合国教科文组织在造假?你忍心一下看完。最新联合国公布的全球国民素质道德水平调查及排名,中国连续几十年排名世界第160位以后或者倒数第二,而日本国民素质连续30多年排名世界第一。 中国与日本国民之间的素质差距约为50-80年,其中中国小学教育与日本的差距是50年,中等教育差距70年,高等教育差距90年。”(转)

这位大V的操作手法也是十分骚气,他先是假意撇清的表明这份调查可能是联合国教科文组织在造假,然后就开始“吐露心扉”通过谣言表达自己的心声了。文末还要再暗戳戳的注明一个“转”字,继续扮演一朵“白莲花”。

这样一则谣言发布后,就如同一块腐肉扔到大街上立马就吸引来了一群苍蝇,许多与他“志同道合”的人开始在底下跟帖补充支持他的谣言,他也如同“批阅奏折”一般把自己认为“贴心”的内容依次转发。

然而也有网友当即就表示怀疑,我一个遵纪守法度己以绳勤劳善良的普通中国人怎么就素质掉到了世界第160位以后或者倒数第二了,这数据是哪来的?你能够公布一下这份调查的出处吗?然而对于这样的问题这位名叫杜猛的微博大V则选择视而不见。

不料这份帖子越传越广,终于传到了联合国教科文组织“本尊”那里了。联合国教科文组织官方微博@联合国教科文组织 赶紧出面表示“联合国教科文组织可没有做过此类排名,联合国应该也不会做。”


所以说这份调查与排名完全是这个杜猛自己捏造出来的,是其本人心灵的真实写照了。随后新浪微博官方经过调查认定这是一则谣言,予以了公示。

然而,这已经不是类似的谣言第一次出现了,据新浪微博虚假消息辟谣官方账号@微博辟谣 发布,早在9月10日就开始有类似的内容在网上流传。其中在一篇名叫《换一个角度看一看日本,你不知道他的家底有多厚》的文章中就有了“最新联合国公布的全球国民素质道德水平调查及排名,中国连续几十年排名世界第160位以后或者倒数第二,而日本国民素质连续30多年排名世界第一”的说法。而联合国相关组织在回复媒体问询时还一脸懵圈地表示,“从未听说过这份名单”,希望记者能够提供一下这份调查的原始出处,他们自己也想“拜读”一下。

那么在确认这是一条找不到来源与出处,是别有用心的人“打暗枪”编造出来的谣言之后,还能如此“智商不在线”的大肆传播“推广”这则谣言的杜猛又是何许人呢?令许多人惊愕的是,此君自称自己是一位北大的“学者”。他在微博上给自己罗列了一系列“金光闪闪”的头衔。

例如,他自称是北大房地产发展研究基金中心副主任博士,著名的独立经济学家,经济学博士,被誉为中国四大财经怪才之一、鬼城博士。还称自己是在北京大学内担任北京大学房地产发展研究基金中心副主任,北京大学房地产校友会副会长等等等等。

这一系列头衔,特别是那段“被誉为……”听起来是不是科幻感十足,霸气侧漏。

然而有细心的网友通过百度一下就发现,他给自己加封的头衔中有多处存疑,至少在北京大学官方网站登出的北京大学官方的研究中心中并没有他自称的“北大房地产发展研究基金中心”,与房地产相关的只有一个“北大房地产法研究中心”。

此外,在中国博硕士论文数据库中也找不到这位自称是北大学者的杜猛“博士”的任何论文。所以这位“杜猛”的真实身份十分可疑。

不可否认的是我们的身边的确存在有一些素质堪忧的同胞,而近些年来不时爆出的例如高铁“占座男”、“占座女”事件也不断挑拨国人的情绪,让中国人的素质问题成为一个大众关注的焦点,但与此同时,也有许多人“浑水摸鱼”趁机夸大事实抹黑整体中国人,宣扬逆向种族主义。这种人的所作所为也昭示出他们自身本就是国人中亟需提高个人素质修养的那一类。然而这一类人往往能够通过虚拟的网络把自己包装的很好,给自己编织出完美的人设来蒙蔽大众,这一点需要公众理性面对加以甄别。

与此同时我们更要明白,随造谣者起舞除了享口舌之快并不能让这个社会变得更好,唯有从自己做起,自觉维护公序良德,才能营造出理想的社会形态。

推荐

泡泡直播

凤凰资讯官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
红森公寓 喊叫水乡 新疆 吉庄村委会 星海公园
几哈点 下谢墅 何兴村大街开发里 乌拉圭 广东龙岗区横岗镇
早点小吃加盟排行榜 早餐加盟哪家好 天津早点加盟 爱心早餐加盟 美味早餐加盟
早点加盟排行榜 必胜客加盟费及加盟条件 早龙早餐加盟 山东早点加盟 书店加盟
来加盟 哪家早点加盟好 上海早餐加盟 北京早点小吃加盟店 品牌早点加盟
早餐工程加盟 湖北早餐加盟 加盟放心早点 早点车加盟 早点小吃加盟连锁