https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

http://dhm4ob.gerocris.com

http://bxn70a.zabronsky.com

http://7xjj4n.kidsphp.com

http://j4pjl7.uyjyfu.com

http://f0ddvf.fygame.net

http://beq77k.jisusj.com

http://tse0hr.typaint.com

http://srdo2u.ahrixin.com

http://fhrt72.louisfav.com

http://eaqdet.tgltour.com

注册

美媒:相比歼-20和航母 运-20对中国意义更重大

传奇私服 但这三句话会引起人的深思,虽然简简单单的三句话,但背后所包含的信息量一定是非常的大的,让观众很好奇,真相究竟是怎样的!我觉得,何穗删掉微博里面一定是因为微博中的内容,至于观众因为什么对她产生了误解,我想一定是因为去年热播的一档综艺吧,不仅仅有何穗,更是有着各路大咖,包括一些明星艺人,也包括一些来自民间的草根素人!本就是超模出身的何穗,高挑的身材在经营类的节目中本就是蛮受欢迎的,毕竟美女在全世界都有特权,何穗也不例外!除了明星艺人,有一位素人嘉宾也蛮受关注的,节目里面,大家都叫她秋老师,听名字就一定是一个优雅的女子,事实上秋老师却是也是如此!在节目中,众人的饭菜一直都是由秋老师来完成的,但实际上,这应该是由众人一起来完成的工作。


来源:军事编辑部GO

7月4日,一张网络图片引发了不少的关注:西部某机场中停放了最新生产的7架运-20和7架轰-6K,显然运-20的生产也放开了手脚,进入了大建阶段。不少人也借此感叹:“大飞机也在下饺子”。美国媒体也不忘出来刷一波存在感,美国《国家利益》网站9月15日撰文称:与歼-20和航母相比,显然运-20意义更重大。

作为中国第一款自主研发的大型运输机,运-20在研发测试阶段遇上些问题、磕磕绊绊的同时,也难免需要创些“第一”的记录。比如说“溅水实验”,这是“大飞机”的必修科目,用以检验其在湿跑道上的运行能力。在运-20之前中国从未在大型军机上做过此项实验。在加上机轮溅水引起的进气道吸水问题非常复杂,所以去年运-20的“溅水实验”(2018-10-21进行的)无疑非常重要。

从各方新闻和相关媒体报道所总结的结论看,运-20不光设计非常优秀,关键还超出设计人员的预期。当然,这既在意料之外,也在情理之中...毕竟我们研究这个也不是一天两天了,相关的成果也不少。当然,我们下边展示的都是公开发表的,有兴趣的小伙伴可以自行查询...

图中:运输机A是装备D-30K-2/涡扇-18的版本,运输机B疑似是装备WS-20的版本

以此推测,设计人员相当满意运输机A的设计,至于B...保密

未来的空中多面手

作为“千呼万唤始出来”的新一代大型运输机。除了能干好本职工作,提升解放军的战略运输能力外,还对解放军特种机型的发展起到了至关重要的作用。就目前阶段的空军而言,我们同美帝的差距可不单“质量”那么简单,数量差距上同样不是一个级别的,尤其是空中加油机,数量简直令人捉急。

排队的美国空军KC-135机队

我军中空军和海航的加油机,大约只有20架左右,当中的主力还是老骥伏枥的六爷——轰油-6。而美国空军,仅KC-135一个型号就多达上百架,这还不包括KC-10和“四等人”手中的KC-130。鉴于目前国产客运大飞机一时半会儿还完不成,所以未来空军的特种机平台,很有可能是换装了WS-20发动机的运-20A。

运-20之后呢?想来就是国产大型客机来接班了,毕竟诸如预警机、加油机这类特种飞机,都是要“蹲”在后半场的,所以并不需要过多的考虑“前线起降”的战场适应性,相反却更加注重燃油经济性成员舒适性。毕竟对于预警机、加油机这种要长时间“蹲点”的飞机,舒适性也是种战斗力!陆军有句话嘛!空调就是战斗力...

日本装备的E-767同样以波音客机为平台

尽管运-20的服役,让现阶段的中国空军和航空工业都得到了长足的进步,但我们也要清醒的看到,我们与美帝的差距尚在,要走的路还有很长。毕竟,走向攻防兼备的空军离不开它们的支持呀!

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

泡泡直播

凤凰军事官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
遂安伯 下深井乡 兰家河坝 阿热勒乡 廿三里街道
城开国际 情侣中路 大沙果胡同 四德堂乡 盖竹村
黑龙江早餐加盟 首钢早餐加盟 上海早点加盟店 爱心早餐加盟 娘家早餐加盟
早点加盟商 早点加盟店10大品牌 早点加盟店10大品牌 快餐早餐加盟 早点加盟车
营养早点加盟 杨国福麻辣烫加盟 全球加盟网 包子早餐加盟 口口香早点加盟
网吧加盟 早餐粥车加盟 知名早餐加盟 早餐培训加盟 北京特色早点加盟