https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

http://zm6s0a.kmjt01.com

http://xfh05g.zjntur.com

http://cpi03z.sxdszx.com

http://er8sf9.hbstbp.com

http://e196yb.flair5.com

http://t9livs.segohost.com

http://n5ai6a.swnuky.cn

http://vo10xe.etregis.com

http://psve66.huahuotang.com

http://emuzhk.divenzie.com

注册

如何拯救婚姻危机 这7点值得学习

传奇sf   见民警前来,驾驶室内男子急忙解释道,自己刚才上了一下厕所。


来源:家庭医生在线

多数的婚姻危机是可以修复的,只不过很多人在当时的情况下很难做出理性的决定,那么女人应该如何挽救婚姻的危机?

结婚几年后,最初的爱在生活的平淡与琐碎中渐渐褪色了,婚姻开始出现各种各样的危机。多数的婚姻危机是可以修复的,只不过很多人在当时的情况下很难做出理性的决定,那么应该如何挽救婚姻的危机?

学会这7点拯救婚姻危机

1、要找到问题根源

夫妻二人生活在一起,不可能一点矛盾没有。如果有矛盾,那么一定要找到矛盾的根源,不要盲目的哄对方开心,那样做只是能够开心一时,但是过后又会出现矛盾,要从根本上解决问题,才是正确的方法。

2、让生活更有情趣

结婚几年后,最初的爱在生活的平淡与琐碎中渐渐褪色了,婚姻开始出现各种各样的危机,女人应该如何挽救婚姻的危机?夫妻时间的婚姻生活应该充满快乐的,这种快乐需要两个人一去共同努力,去追求一些新鲜的东西,让大家尝试新的生活方法,这样就会让两个人更加有情趣,不愿放弃。

3、积极沟通不放弃

我们还是需要一个对待矛盾的态度和方法,那就是要积极沟通,出现问题并不可怕,可怕的是不去积极沟通,任由矛盾和误会继续加深,那么,婚姻也就无疑走到了尽头。

4、不追问是否爱

很多女人结婚后都会觉得男人变了,变在哪里了呢?变在不像以前那样爱自己了,觉得男人失信于自己。而且觉得男人很多时候说爱自己,只不过是敷衍。但一个真正爱你的男人会化爱意为行动,给女人创造更加美好的生活,并不只是成天的甜言蜜语。因此不要过分的追问男人是否爱你,男人努力工作就是爱你最好的证明了。

5、避免冲突

在婚姻危机期间尽量避免言语冲突,最好不要批评对方。即使要说几句,也要以温柔的声调,不要让对方认为是故意指责,更有利于消除对方的逆反心理,。不要在心情不佳或双方争执不下的时候断然做出任何决定,要等事过境迁之后,再心平气和地去处理。

6、正确处理性生活

夫妻间的性生活在一定程度上也是一种感情的交流,要想婚姻持久美满,就要正确地处理性生活。有些夫妻故意拿性生活做要挟,反而导致第三者出现,一般的男性的欲望会比女性的强,因此很多的女性将男性的这种渴望当做一种牵制的手段。其实这种方法只会使得丈夫反感厌倦,并不利于婚姻。

7、改变自己

能做到这一点是非常困难的,这意味着你将改变自己多年来的爱好或是习惯。但婚姻之所以能促进人的成长,就在于婚姻教会人们为了对方而试图改变自己。尽管改变自己很困难,但你每次改变都会让你成长,让你的婚姻向好的方向又进一步,这才是婚姻的出路。

夫妻之间如何才能保持爱情温度呢?

1、改变空间,转换角色

一个女人最令男人欣赏的地方,就是她的弹性。

在工作中,认真的女人最美丽,在两人独处的时光,温柔的女人最美丽,在与男人朋友的聚会中,会撒娇的女人最让人羡慕:在逢年过家人聚会中,贤慧的女人最美丽,在私密的闺房之中,若隐若现的女人最性感。

女人性情的千变万化,是之于男人的最大优势。因为男人转换的角色很有限,但女人能够转换的样貌却是无尽的。

不论是一个表情、一件衣着、一种发型的小小改变,都可以马上扭转男人对这个女人的观感,马上坠入甘受捆绑的恋爱牢笼。

2、调整过高的期望

有时候,在进入爱情之前,每个人都会对自己心中的王子与恋情存有一定的幻想,当恋爱开始后,现实的落差让我们不禁有点失望。但这不是男人的错,而是源于你过高的期望。

所以当时间一久,女人就要懂得依合理的情况去调整自己对另一半的期望,不要替男人开出各科的考卷,每天都在算他今天到底得几分。

3、预留换气的时间与空间

当我们在水中游泳的时候,也需不时地脱离水面换个气,和另一个人的相处与生活也是如此,不要让男人一直保持在同样的空间跟动线中活动,时间一久,他就会想要夺门而出,呼吸自由的空气。

所以,当男人与球友在外面激战太久,不要一直打电话催他。就当作忘记这件事情一样,自顾自地过好你的生活,不论是出门与姐妹聚会或是在咖啡馆发呆,就是不要把全部的心思二十四小时都放在男人的身上,让你们都可以到别的空间换换气。

当“自由活动”时间结束,又会回归到规律的日常生活,但此时的你们因保持与外界的联络,也有更多聊不完的话题、更多的互动,让恋爱的每一天都像是第一天一样新鲜好玩。只有做到这样,才能很好的保持夫妻之间的爱情温度。

推荐

为您推荐

已显示全部内容

泡泡直播

热门文章

泡泡直播

凤凰时尚官方微信

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
泊公隆 村工业区 万辛庄街程林里 江滨假日广场 涨渡湖街道
孟家场 抱龙镇 曲周镇 大峪沟村 四甲村
大福来早点加盟 早餐 加盟 知名早餐加盟 河北早餐加盟 酒店加盟
早餐行业加盟 北方早餐加盟 北京特色早点加盟 港式早餐加盟 早餐粥车加盟
早点小吃加盟排行榜 早餐豆腐脑加盟 早点加盟品牌 湖北早点加盟 春光早餐加盟
早餐项目加盟 早餐系列 加盟特色早点 雄州早餐加盟电话 早点加盟连锁