https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

http://b7eap6.jyzzlm.com

http://ycycih.top-medis.com

http://wxoqqj.loftsms.com

http://fga5np.jsrszm.com

http://j02yav.songtancun.com

http://rqkuur.jandatours.com

http://jkep49.xzmtwk.com

http://0hyhhc.zs-hengye.com

http://9evddw.fygame.net

http://ookfdv.rqhbtx.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
市机关幼儿园:感恩老师
2018-10-23 15:07 来源:

  不计辛勤一砚寒,桃熟流丹,李熟枝残,种花容易树人难。

  幽谷飞香不一般,诗满人间,画满人间,英才济济笑开颜。

  这首《采桑子》用来形容老师们对学生的辛勤付出可谓是再贴切不过了。在这向所有机关幼儿园辛勤的园丁们道一声:老师辛苦了!

  今年的教师节尤其的特别,因为这是我的宝贝及其他小班宝贝们进入机关幼儿园的第一个教师节。进入机关幼儿园虽然只有短短一周多的时间,和老师、阿姨也不那么熟悉,但是从宝贝身上却看出很多让我们欣喜不已的变化。从老师们精心布置的宝贝们的“新家”开始:教室布置的温馨整洁、区域划分的很清晰,后来才知道全是老师们的杰作,老师们对新宝贝们的关怀从宝贝们还没有进入幼儿园便开始倾注了。

  第一次参加由老师组织的亲子活动,活动安排的紧凑有序,家长们和宝贝们都玩得很开心!也为宝贝们进入幼儿园拉开了精彩的序幕!但我注意到老师们从额间留下的汗水,谢谢老师们精心的准备!这是第一天的萌妹,第一次离开家里一对一的照顾,她确实有些胆怯,有些不安,但是进步也是从这一天开始的。从那天回家后就开始自己叠换下的衣服,虽然叠得不那么整齐,但是我很欣喜她有了这种意识。第三天上幼儿园便不再哭泣,也慢慢适应着幼儿园的新生活。作为家长从孩子这些点滴进步中,看到更多的是老师们辛勤的付出,现在的萌妹是这样的短短几天萌妹从开始“入园焦虑”所表现的不安、胆怯到现在的每一分进步都和老师的辛勤付出分不开,孩子的点滴成长都与老师的谆谆教导相关。

  让我们欣慰不已的同时,也打心底感谢叶老师、李老师、杨阿姨以极大的爱心、耐心、信心、责任心来关心她、爱护她,用鼓励、赏识、参与等教育方法帮助她。把孩子交给您我们很放心,在以后的日子里她一定会给您带来很多喜悦,也一定会给您带来一些“可爱”的麻烦。也许您会疲惫,也许您会心烦,希望您照顾好自己,有困扰的话,多和我们家长聊聊,我们会第一时间配合好您的工作。

  希望萌妹在我们温暖的小七班逐步地更加大方、更加开朗,也更加的勇敢,我相信当孩子们的生命与您的生命相遇时,自由与梦想、诗兴与幻想、蓝天与白云、青草与溪流,将在这里汇聚、交融,演奏着您和孩子们精彩的乐章。

(责任编辑: 蔺建)

新科祥园社区 兴化市 罗洞村 北极阁胡同 深港
二号大街三号路 同和乡 郭家滩 西万镇 后安村
舒心早餐加盟 早餐加盟开店 湖北早点加盟 早餐连锁 加盟 早餐
早点车加盟 雄州早餐怎么加盟 特色早点加盟店 上海早点加盟店 早餐加盟网
早点夜宵加盟 营养粥加盟 早点餐饮加盟 早点快餐加盟店 早餐馅饼加盟
营养粥加盟 连锁店加盟 早餐店加盟 安徽早餐加盟 早点店加盟