https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

http://tnaglg.suvichebq.com

http://qu0rmw.fygame.net

http://xjxiat.cliczic.com

http://4vrbg6.hblipin.com

http://tpqtwr.shiyuwenhua.com

http://ptsbq7.cnhuajiao.com

http://g6ncfn.kvpdesign.com

http://qnbkig.thealtrove.com

http://po1c4r.fslehong.com

http://lvl9ck.itfigs.com

禁止“香港民族党”运作 香港社会各界表示欢迎和支持

2018-10-24 08:16 海外网
中变传奇sf 二是制定工作方案。

 本报香港9月24日电 (记者张庆波)香港特区政府保安局局长李家超24日宣布,决定根据《社团条例》赋予保安局局长的权力作出命令,基于维护国家安全、公共安全、公共秩序及保护他人的权利和自由的需要,禁止“香港民族党”在香港运作。此命令已于同日在香港宪报刊登,即时生效,“香港民族党”从此为一个非法社团。

 7月17日,李家超收到警方助理社团事务主任的报告,建议其行使《社团条例》相关条款,作出命令禁止“香港民族党”运作。之后,李家超发信给“香港民族党”,给予其3个星期的申述期,并考虑“香港民族党”召集人及发言人的代表律师要求延期的诉求,又三度延长申述期至8个星期,最终于24日发出此禁止令。

 李家超在会见记者时说,“香港民族党”于2018-10-24成立,其公开纲领严重违反香港基本法。该组织成立两年多以来,一直采取实质行动并按计划逐步实现其纲领,包括申请注册成立公司,将违法纲领写进公司组织章程;其召集人报名参加立法会选举,争取资源和海外支持以及扩大宣传平台;通过报刊、电台、网上渠道作出宣传,针对年轻人开展“中学政治启蒙计划”,及摆设街站、筹集资金、招募会员、出版刊物;多次到海外联系外地组织寻求合作和支援,向本地及外国记者演讲、去信外国政府宣扬“港独立场”等。“香港民族党”的纲领和目的、计划和行为,明显危害国家安全。

 他表示,“香港民族党”曾经多次公开表示,会采取一切有效的方法包括使用武力以至武装革命、渗透社会各界等争取“港独”,甚至呼吁其支持者使用武力。这些言行威胁公共安全、公共秩序,已不只是政治口号,其宣扬仇恨和歧视的行为,也已威胁他人权利和自由。

 李家超强调,作出命令禁止“香港民族党”运作,是谨慎全面的决定,既考虑了《社团条例》的条文,也充分考虑了香港基本法所涵盖的权利,《香港人权法案条例》和适用于香港的其他法律规定,是基于维护国家安全、公共安全、公共秩序、保障他人权利和自由的需要。

 他重申,香港市民享有结社和言论自由,但这些自由不是没有限制的,必须符合相关法律法规。

 “香港民族党”被禁止运作,涉及非法社团的罪行对其即时适用。李家超进一步强调,管理或协助管理非法社团,以非法社团成员身份行事;参加非法社团的集会,向非法社团付款或给予援助;明知而容许非法社团利用其地方举行集会,诱使或邀请他人成为非法社团的成员,为非法社团牟取社团费或援助等,均属犯罪。一旦触犯,将获得包括罚款、监禁两年至三年的刑罚。

 “香港民族党”的“港独”行径,此前已受到香港社会各界的普遍谴责。特区政府将禁止其运作的命令刊宪后,社会各界一致表达欢迎和支持。

 “民建联”主席李慧琼说,特区政府的命令发出了严厉讯息,香港不容“播独”,不能成为危害国家的平台。

 立法会议员陈克勤表示,保安局局长依法禁止“香港民族党”运作,三次延长其申述期,体现了程序公义。而过去一段时间,“香港民族党”无收敛,继续在社交媒体及相关场合大放厥词,必须采取有力措施禁止其宣扬“港独”的行为。

 港区全国政协委员容永祺表示全力支持特区政府的决定。他说,基本法第一条明确规定“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分”,而“香港民族党”在不同场合、以不同方式、用各种言行宣扬、推动“港独”,属严重违法。禁止其继续运作,是必要、及时、有力的举措。

 港区全国人大代表谭志源表示,任何鼓吹、推动“港独”的言行,都违反基本法、违反香港特别行政区宪制地位、违反香港社会和市民大众利益、违反国家利益,必须坚决反对。保安局局长按照法律规定、相关法定程序及所赋予的法定权力,刊宪禁止“香港民族党”运作,依法维护国家安全、维护香港社会和市民大众利益,他完全支持李家超的决定。

 香港圣公会教省秘书长管浩鸣认为,禁止“香港民族党”运作,让相关问题进一步廓清,向社会传递了一条清晰的讯息,宣扬“港独”不属言论自由范畴,而是触及了国家和香港法律的底线,“港独”在香港没有市场。

 香港高等教育评议会发表声明指出,“一国两制”是香港繁荣稳定的基石,维护国家安全更是关乎香港市民切身利益的根本问题。面对“港独”组织和行为,绝不能置若罔闻、姑息纵容。坚决支持特区政府继续以合宪、合法的方式,依法取缔其他持有相同理念及主张的组织,维护香港法治精神和法治体系。《 人民日报海外版 》( 2018-10-24 第 03 版)

责编:齐潇涵
分享:

推荐阅读

福田寺镇 普顺镇 健德门桥西 大关西七苑 西山农业园区
南堡乡东小屯村 东方公寓 巷仔 辽宁鞍山市千山区宁远屯镇 次郎坊
早餐免费加盟 灯饰加盟 清真早点加盟 早餐面馆加盟 早点快餐店加盟
全国招商加盟 双合成早餐加盟 小吃早点加盟 早餐加盟项目 早餐面馆加盟
河南早餐加盟 全国连锁加盟 春光早餐加盟 早餐饮品加盟 加盟 早点
品牌早餐加盟 早餐肠粉加盟 东北早餐加盟 清真早点加盟 春光早餐加盟