https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/j067ks/

http://upbehw.sthghrh.com

http://y0ae3p.jsrszm.com

http://pgwp42.suvichebq.com

http://mxpw9e.cnjinmiao.com

http://lb9azk.flygm77.com

http://0ujr4y.fygame.net

http://sw9njv.nrg-fx.com

http://yvkg52.yoguoshu.com

http://jhvvv2.jsrszm.com

http://9t9toc.szmxwk.com

文化首页>>要闻>>字号:

告别天价片酬,让影视行业重回理性

发布时间:2018-10-23 14:13:04  |  来源:光明网-《光明日报》  |  作者: 卞芸璐  |  责任编辑:郑文媛

 随着人民文化消费需求的持续增长和跨行业资本的集中涌入,影视行业进入了高速发展期。不过,在蓬勃向上的整体发展态势下,因资本逐利而引发的天价片酬、IP乱象、数据造假等具体问题逐一显现,不仅阻碍了行业的持续健康发展,还造成了不小的社会负面影响。

 近来,针对影视行业天价片酬的问题,中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》,要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理。随后,影视行业内部也发起了自治行动,包括主流视频网站、影视制作公司以及行业协会在内的诸多影视从业方,发布了一系列声明与倡议,抵制不合理片酬与行业不正之风。

 可以说,由监管部门和影视行业联手打出的这套“限价”组合拳,给天价片酬问题的解决带来了最好的机遇。须知,天价片酬并不是独立存在的现象,与其共生的还有诸多枝缠蔓绕的行业痼疾。此次针对性的治理,也为这些系统性问题的解决提供了一个抓手,给影视行业提供了一个正本清源的机会。

 片酬连年翻番 高价一跃变成天价

 对于中国影视行业而言,明星高价片酬并不是新问题。只是2015年以来,在跨界资本加速涌入、视频网站“烧钱”竞购等诸多外力的助推下,原本的“高价”一夜之间升级为令人咋舌的“天价”。社会各界对这种畸形现象的讨论,才愈发热烈起来。

 早在2017年初就有业内人士公开披露,国内一二线演员的片酬仅在2016年一年内就上涨了250%。部分流量需求高的偶像IP剧,演员片酬甚至占去了制作费用的75%。当时,天价片酬对行业秩序的破坏已经威力初显。例如,同年上档的某部开年古装剧,一开播便因疑似主角抠图、替身出演而陷入了舆论风波。虽然制作方拒绝透露两位主角片酬的具体数目,但因迁就明星片酬、档期从而挤占制作经费和制作时间的实情,却欲盖弥彰。更为荒诞的是,这部质量低、口碑差的作品,竟然为片方带来了高达4.3亿元的营收,比网传两位主角拿走的1.5亿元天价片酬高出了许多。

 在丰厚的经济回报面前,“盛世危言”显得苍白无力。2017年,一大批主打“IP+流量明星”牌的影视项目继续跟风上马,明星片酬被再度推高。以某位一线流量女星为例,据其公司年报显示,在主演某部热播古装玄幻剧后,这位演员在2016年末开拍的一部都市剧中片酬上涨了61%,紧接着在2017年年中开拍的某部古装剧中又继续上涨了55%。一时间,演员片酬占据影视剧成本预算的2/3以上,竟成为了行业潜规则。直到今夏一系列监管举措的上台,畸高不下的片酬行情才有了回落的势头。

 

资料图片

 质量难以保障 投入产出极不协调

 影视产业利用明星效应为作品增加吸引力本无可非议,在不影响内容生产的前提下,给优秀演员在回报上予以合理倾斜,也是符合市场规律并在情理之中的行业行为。可是,如今的天价片酬无论是在“质”的层面还是在“量”的维度,都已经远超合理范畴,成了积怨颇深的行业“毒瘤”。

 从质上来说,部分明星的精力投入、表演水准和片酬价格严重不符。这种割裂不仅影响了作品的艺术水准,也让观众在情感上很难接受。另外,如果天价片酬和颜值而非演技画上等号,还很可能滋长拜金主义,误导青少年盲目追星,甚至影响其正确价值观念的养成。从量上来讲,过高的片酬使得制作环节上的投入大幅缩减,这种不符合艺术创作规律的成本分布让作品质量岌岌可危。同时,天价片酬推高了行业的整体投资门槛。在成本重压下,制作方只能进一步向金融资本靠拢,而资本的趋利本性又让创作对明星更加依赖。如此恶性循环下来,明星资源被过度开发,制作质量失去保障,中小成本作品生存空间逼仄,非一线演员上升通道愈发狭窄。影视行业的健康发展也就无从谈起。

 在近日五部委联合印发的《通知》中,监管部门通过严格落实每部作品中全部演员、嘉宾的总片酬不得超过40%的政策划线,为现阶段的“天价片酬”治理指明了方向。不过,影视行业在执行过程中,如何将政策内化为市场行为还需要动一番脑筋。在这方面,我们不妨向别国成熟的影视产业取取经。以好莱坞片酬体系为例,多数演员的片酬收入,会由经纪人的报价、票房分账点数和额外补贴三部分组成。其中,由经纪人提出的报价一般是演员最近一次演出的报酬。各大制片方之间虽然有竞争,但为了维护行业秩序,这个数据一般是共享的。票房分账点数,是指票房达到一定数值后演员的分红。这一部分片酬能够有效激励报价不高的三四线演员,也能够帮助中小制作通过“底薪+点数”的片酬模式有效控制成本。额外补贴则是片方为了提高演员在剧组生活便利性,额外支付的灵活费用。总的来说,好莱坞的片酬体系是遵循着数据透明、多方制衡、服务制作的基本理念制定的。我国影视行业如果能在摸清自身情况的前提下,借鉴国外成功经验,一定也能建立起一套既能选拔演艺人才,又能滋养内容生产的成熟片酬体系。

 坚持戏大于天 才能赢得社会尊重

 客观来说,天价片酬的问题要整改、需追责,板子不能只落在演员身上。但是,演员作为影视产业供给侧的关键组成要素,作为对社会风气建设起到举足轻重作用的文化符号,理应严格要求自己,担负起更多的责任。然而,在近两年的演艺经纪市场上,不少演员抱着挣“快钱”的想法,在选择项目时,紧盯片酬数额,放松了对剧本与制片方实力的评估,助推了市场不良风气。更有甚者,为了要出高价,不惜在社交媒体上购买假数据、假粉丝,营造假热度、假“人设”,进一步搅乱了市场秩序。

 没有优秀作品,其他事情搞得再热闹、再花哨,那也只是表面文章,是不能真正深入人民精神世界的,是不能触及人的灵魂、引起人民思想共鸣的。身为演员,必须始终明确文艺是为人民服务的指导思想。当一名演员在大众媒介的舞台上获得一席之地的同时,为观众做榜样、为社会传播主流价值观的责任也就落在了肩上。只有时刻紧绷社会效益的这根弦,才不会让自己在艺术与商业的博弈中迷失。

 文艺工作对“艺”亦有严格要求。一名演员,要想在人民心中留下位置,就要把“戏大于天”的职业精神、敬畏观众的基本操守,以及提高文化内涵的戏外功夫,带入生活、融入骨血。用作品说话,才能赢得观众的尊重,也才能真正长久地获得市场认可。

 如今,在外在监管和行业自治的双重作用下,影视市场的自净之路已经开启。身处其中的演艺人士更应发挥榜样作用,担起责任、修炼定力,扎扎实实地把“艺德”两字落到实处。

  作者:卞芸璐(山东师范大学新闻与传媒学院讲师) 

发表评论>>
分享到: 2.23K
相关新闻
云景东路 赵家圪旦 七宝镇 鸿恩寺森林公园 沅陵县
龙吟路口 绥中县 南岳 碧云山庄 水田镇
早餐加盟品牌 早餐饮品加盟 湖南特色早点加盟 早餐配送加盟 早餐餐饮加盟
我想加盟早点 早餐加盟品牌 早餐饮品加盟 东北早餐加盟 天津早点加盟有哪些
广式早点加盟 早餐店加盟哪家好 早点加盟商 早点加盟项目 流动早餐加盟
美式早餐加盟 特色早点加盟店排行榜 雄州早餐加盟 早点加盟哪家好 动漫加盟