https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

http://ftw8bo.huafeig.cn

http://n5kn0q.fideliles.com

http://jjlysl.ujia88.com

http://poa5jf.flygm77.com

http://on4v8j.blvdsa.com

http://3qzblh.dtftship.com

http://lzr46q.si-dol.com

http://kiauyl.gonelsteve.com

http://1o70ay.saffilo.com

http://8qyvnv.magnetsh.com

他卧底黑帮,在当上老大那一刻说,其实我是FBI

2018-10-24 09:41 ELLEMEN睿士
传奇私服 比赛第80分钟,中国队在右边路45度起球,张玉宁的倒挂金钩没能踢正皮球。

 “史上最强卧底

 你对于特工的想象,是来自港剧里正义帅气的阿sir,还是007系列电影中美女傍身的James Bond?不过,在现实生活中,如果你做的是这个行当里最特殊的工种:卧底的话,最好能像美国特工杰昆·加西亚(Joaquin Garcia)那样优秀——“一看就不像个警察 ”。

就是这位杰昆·加西亚

 自打进入FBI(美国联邦调查局)以来,这位老哥主要就做卧底,混迹街头,执行过大大小小上百项卧底任务。

 最厉害的一次,直接渗透到美国五大黑手党家族之一的甘比诺家族中,不仅从来没被怀疑过,还在帮派里混得风生水起,差点得到了黑手党的最高荣誉“made man”(FBI历史上他是第二个收到这个offer的,估计还没出现第三个人),如果再不收网,他很可能要被当成接班人培养了。 这位177公斤的大哥,绝对能排进史上最强卧底之一。

 当上FBI特工的古巴人

 1952年,加西亚出生于古巴,父亲原是古巴财政部的高官,母亲则是歌剧演员,家境自然优渥,等到1959年卡斯特罗一上台,他父亲担心会成为被清理的对象,拖家带口逃到了美国。在美国环境里长大的加西亚,并没有按照父母的意愿成为会计师或者律师——他成绩实在太差了,最后靠着打橄榄球的特长上了大学。

年轻时还未超重的加西亚

 这时候他有了进入FBI的念头,一来,听说橄榄球队里有两个哥们儿的父亲就是FBI探员,他有了个做这行的启发,二来,他迷上了当年一部电影《冲突》(Serpico),阿尔·帕西诺饰演的警察一头长发,办案利落,一下子让加西亚看到了自己的未来:FBI.

 那就申请吧。等了一阵子,FBI没回复。一天他在家看西语频道,正好是FBI招募西班牙语探员的广告,“要的不就是我吗!符合条件的西语探员!为什么不录我!”他一气之下给FBI打了个电话。

 答案很简单,他忘了一件事:他没入籍,还不是美国公民。

 于是,完成了入籍程序、成为美国公民后,经过复杂的筛选程序,1980年2月,28岁的古巴裔美国人加西亚成为了FBI的探员。父母不太满意地送上了祝福,那态度大概是,这孩子没达到我们的期望,好歹他做了自己想做的事,还能说什么呢……

 但儿子在FBI过得很烦恼,不是训练困难,而是体重。当时FBI强调探员要有探员的样子,外形良好,着装讲究,很有派头,训练小组的负责人直言加西亚太胖了,正常情况下像他这种身高一米九三的男人,一百公斤不能再多了,加西亚一想,这个体重估计还是他15岁的时候吧……花了两个月,减掉18kg后他才得以宣誓入职。

这位大哥确实一直处于超重状态

责编:王慧
分享:

推荐阅读

肖庄村村委会 夏美 江南村 纸槽村 彭县
柴登镇 神仙树南路南 邓李乡 索加乡 谷岳路
特许加盟 湖北早餐加盟 早饭加盟 早餐行业加盟 陕西早点加盟
上海早点加盟 早点项目加盟 早点夜宵加盟 天津早点小吃培训加盟 北京早餐车加盟
早餐亭加盟 全国招商加盟 清美早餐加盟 绝味加盟 自助早餐加盟
早点小吃加盟连锁 早餐包子加盟 早点车加盟 早点夜宵加盟 早餐粥店加盟